Poskytované služby

Dostaneme právo na Vaši stranu

Paleta našich právních služeb je skutečně široká. Řešíme rodinné spory, vymáhání pohledávek, dohlédneme na řádný převod nemovitosti, pomůžeme s vydáním firemních dluhopisů nebo Vás provedeme spletitou regulací kryptoměn.

RODINNÉ PRÁVO

Rozvody, péče o nezletilé, výživné pro dítě, dohody o vypořádání společného jmění manželů. Jak můžeme pomoct?

TRESTNÍ PRÁVO

Obhajoby, podání trestních oznámení, podmíněné propuštění, žádost o milost a zahlazení odsouzení.
Jak můžeme pomoct?

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Odkup pohledávek, vymáhání pohledávek, předžalobní výzvy, rozhodčí řízení.
Jak můžeme pomoct?

PŘEVOD NEMOVITOSTÍ

Převod nemovitostí v rodině, převod družstevního bytu do osobního vlastnictví, rezervační a kupní smlouvy, úschovy.
Jak můžeme pomoct?

EMISE DLUHOPISŮ

Emisní podmínky, prospekty, dodatky prospektu, řízení před ČNB, distribuce dluhopisů, agent pro zajištění.
Jak můžeme pomoct?

REGULACE KRYPTOMĚN

Právní regulace kryptoměn, daně a účetnictví, obchodování s kryptoměnami, AML.
Jak můžeme pomoct?

Soudní řízení

Zastupování v soudních řízení, zastupování při mimosoudním jednání, ADR, zastupování v řízení před správními orgány (např. přestupkové řízení, územní či stavební řízení apod.).
Jak můžeme pomoct?

Smlouvy

Příprava a revize smluv, zastupování při předsmluvních jednáních, tvorba formulářových smluv vč. všeobecných obchodních podmínek
Jak můžeme pomoct?

Vaše advokátní kancelář

12 let na právním trhu v ČR

AKVIN je spolehlivým partnerem běžných občanů, živnostníků i obchodních společností, které jsou lídry ve svých oborech.

Zeptejte se advokáta!

andrej-kontakt
Dobrý den, jak Vám můžu pomoct?
JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D., advokát