Řešíme trestní právo a pomůžeme i Vám

Jsme odborníky na trestní právo. Spojte se s naší právní poradnou, kde se Vám dostane rychlé a profesionální právní pomoci.

Domluvte si první konzultaci

  Stisknutím tlačítka “Odeslat” souhlasíte s podmínkami AKVIN o zpracování osobních údajů

  Řešíme trestní právo a pomůžeme i Vám

  15% sleva na první konzultaci

   Jsme odborníky na trestní právo. Spojte se s naší právní poradnou, kde se Vám dostane rychlé a profesionální právní pomoci.

   Trestní právo

   Trestní právo je odvětvím veřejného práva. Jeho základní úlohou je stanovit jaká společenská jednání osob jsou již natolik pro společnost škodlivá, že je nutné, aby před nimi stát společnost chránil. Trestní právo určuje, která jednání jsou trestnými činy, jakým způsobem stát postupuje při jejich objasňování a jaké sankce lze za jejich spáchání uložit.

   Trestní právo plní čtyři základní funkce: ochrannou (ochrana společnosti před kriminalitou), preventivní (předcházení a zamezování trestné činnosti), represivní (uplatnění postihu) a regulativní (úprava trestní odpovědnosti). Rozlišuje se mezi trestním právem hmotným a procesním.

   Trestní právo hmotné

   Trestní právo hmotné stanovuje, která jednání lze považovat za trestné činy, jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty mohou být za spáchání trestného činu uloženy – např. peněžitý trest, propadnutí majetku, veřejně prospěšné práce, zákaz výkonu činnosti, domácí vězení, zákaz pobytu, odnětí svobody aj.

   Trestní právo procesní

   Trestní právo procesní přímo určuje postup příslušných státních orgánů při zjišťování trestných činů. Těmto orgánům se také říká orgány činné v trestním řízení (zkr. OČTŘ) a mají na starosti zjišťování a prokazování spáchání trestných činů konkrétním osobám. Trestní právo procesní dále stanovuje ukládání a výkon trestů nebo ochranných opatření a upravuje práva a povinnosti osoby, proti které je vedeno trestní řízení.

   Vůdčími zásadami ovládajícími trestní právo procesní jsou zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, dle níž OČTŘ musí postupovat pouze v mezích a způsoby upravenými zákonem, a presumpce neviny, tedy právní domněnka, dle níž je jedinec považován za nevinného, dokud není pravomocným rozsudkem soudu rozhodnuto o jeho vině.

   Právní poradenství

   Dostali jste předvolání k podání vysvětlení na PČR nebo proti Vám bylo zahájeno trestní stíhání? Byl vůči Vám spáchán trestný čin? Byla vaše blízká osoba zadržena? Naše právní poradna Vám poskytne potřebné právní služby. V oblasti trestního práva naše advokátní kancelář nabízí:

   Vaše advokátní kancelář

   12 let na právním trhu v ČR

   AKVIN je spolehlivým partnerem běžných občanů, živnostníků i obchodních společností, které jsou lídry ve svých oborech.

   Zeptejte se advokáta!

   andrej-kontakt
   Dobrý den, jak Vám můžu pomoct?
   JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D., advokát