Soudní řízení

Úkolem soudního řízení je vydání rozhodnutí, které v určité věci buďto konstituuje, anebo deklaruje práva anebo povinnosti konkrétní osoby. Soudní jednání jsou až výjimky veřejná a ústní a účastníci soudního řízení mají před soudem vždy rovné postavení. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.

Domluvte si první konzultaci

  Stisknutím tlačítka “Odeslat” souhlasíte s podmínkami AKVIN o zpracování osobních údajů

  Soudní řízení

  Domluvte si první konzultaci

   Úkolem soudního řízení je vydání rozhodnutí, které v určité věci buďto konstituuje, anebo deklaruje práva anebo povinnosti konkrétní osoby. Soudní jednání jsou až výjimky veřejná a ústní a účastníci soudního řízení mají před soudem vždy rovné postavení. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.

   Podle druhu právní věci rozlišujeme:

   Soudní řízení může probíhat u jednoho soudu nebo i napříč několika soudy soudní soustavy, kterou tvoří:

   Ať už vás čeká jakékoliv soudní řízení, naše právní kancelář je Vám plně k dispozici. Nabízíme poradenství, odborné konzultace i zastupování u soudu a rádi vás provedeme celým procesem od začátku až do konce.

   Jaký je význam předžalobní výzvy

   Předžalobní výzva slouží v podstatě jako poslední výstraha před podáním žaloby. Používá se např. při vymáhání nezaplacené pohledávky. Její konkrétní podoba a náležitosti sice nejsou přesně stanoveny zákonem,  nicméně řádná předžalobní výzva by měla obsahovat:

   Odeslání předžalobní výzvy by mělo ideálně proběhnout prostřednictvím systému datových schránek nebo doporučenou poštou na poslední známou adresu dlužníka, aby věřitel disponoval prokazatelným dokladem o odeslání

   Rozhodčí řízení

   Rozhodčí řízení jsou jednou z alternativ klasických sporných soudních řízení. Kompetence příslušného rozhodčího orgánu k rozhodování sporu se zakládá smluvně, a to buďto doložkou vtělenou do obsahu jiné smlouvy nebo samostatnou rozhodčí smlouvou. Rozhodčí smlouva či doložka je písemná dohoda, dle níž případné spory mezi stranami smlouvy budou vyňaty z pravomoci obecných soudů a řešeny v rozhodčím řízením. Pravidla rozhodčích řízení, nejsou-li konána u stálých institucí, si sjednávají sami strany smlouvy v rozhodčí smlouvě/doložce, a to včetně výběru nestranného a nezávislého rozhodce.

   Za největší výhody rozhodčího řízení se považuje jeho rychlost, neveřejnost a často i nižší náklady v porovnání s běžným soudním řízením. Výsledkem rozhodčího řízení je zpravidla rozhodčí nález, který je exekučně vykonatelný.

   Spotřebitelské spory

   Spotřebitelské spory vznikají z neplnění smluvních závazků, kdy na jedné straně stojí podnikatel a na straně druhé spotřebitel. Typickým příkladem je např. spor o uznání reklamace vad zboží koupeného v obchodě, odstoupení od smlouvy apod.

   Spotřebitelské spory lze řešit i mimosoudně, a to např. v rámci řízení vedeného před Českou obchodní inspekcí.

   Obchodní spory

   Obchodní spory se mohou týkat všech podnikatelů bez rozdílu, od nejmenších rodinných firem až po nadnárodní společnosti. Jak jejich název napovídá, řeší zpravidla spory mezi obchodními partnery. Často jim lze předejít kvalitně zpracovanou smlouvou.

   Pokud už k nějakému sporu dojde, je nejlepší ho, tak jako všechny ostatní rozepře, řešit dohodou. Naší snahou je proto hledat vždy levnější a efektivnější řešení před případným zahájením soudního řízení. Našim klientům nabízíme možnost zastupování ve sporu vč. vedení vyjednávání za účelem dosažení smíru. A zůstaneme po vašem boku i v případě, že se vaše obchodní spory dostanou k rozhodčímu, příp. soudnímu řízení.

   Vaše advokátní kancelář

   12 let na právním trhu v ČR

   AKVIN je spolehlivým partnerem běžných občanů, živnostníků i obchodních společností, které jsou lídry ve svých oborech.

   Zeptejte se advokáta!

   andrej-kontakt
   Dobrý den, jak Vám můžu pomoct?
   JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D., advokát