Emise dluhopisů šité na míru Vašim potřebám

Zvažujete emise dluhopisů? Provedeme Vás úspěšně celým procesem a postaráme se o hladký průběh vydání Vašich firemních dluhopisů. Získejte prostředky pro svůj růst.

Domluvte si první konzultaci

  Stisknutím tlačítka “Odeslat” souhlasíte s podmínkami AKVIN o zpracování osobních údajů

  Emise dluhopisů šité na míru vašim potřebám

  Domluvte si první konzultaci

   Zvažujete emise dluhopisů? Provedeme Vás úspěšně celým procesem a postaráme se o hladký průběh vydání Vašich firemních dluhopisů. Získejte prostředky pro svůj růst..

   EMISE DLUHOPISŮ

   Vydání neboli emise dluhopisů je pro firmy jednou z možností, jak získat finance pro svůj rozvoj, projekty nebo třeba nákup nových technologií. Dávno už se nejedná jen o velké korporáty jako banky nebo pojišťovny. Emise dluhopisů dnes vydávají i menší firmy a rodinné podniky, které tím dávají široké veřejnosti možnost podpořit konkrétní projekt, který je zajímá. Dluhopisy tedy nakupují především lidé, kteří chtějí investovat své volné peníze tak, aby je ochránili před inflací a dosáhli zhodnocení. Pokud i Vy zvažujete vydání dluhopisů, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář, která Vám poradí, jak na to.

   Jak vydat dluhopisy?

   Vydání dluhopisů je poměrně složitý administrativní proces. Pokud přemýšlíte o financování Vašeho podnikání prostřednictvím dluhopisů, svěřte se do rukou našich zkušených profesionálů. Poradíme Vám, jak vydat dluhopisy a provedeme vás úspěšně celým procesem, stejně jako jsme to učinili s desítkami klientů před Vámi. Máme bohaté zkušenosti s podlimitními i prospektovými emisemi dluhopisů a zajistíme pro Vás mj. následující služby:

   Dluhopisy na řad

   Dluhopisy na řad jsou listinné cenné papíry, které obsahují jméno oprávněné osoby. V rubopisu listinného dluhopisu se tedy uvede identifikace nabyvatele. Pokud takovýto dluhopis chcete později převést na nového majitele, je nutné tak učinit rubopisem a současně smlouvou.

   Emisní podmínky dluhopisů

   “Emisní podmínky dluhopisů podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů, a to i odkazem na informace obsažené v prospektu”.
   Zdroj: Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

   Ten, kdo dluhopisy vydává (emituje) tedy musí tyto emisní podmínky dluhopisů zveřejnit, a to např. na svých webových stránkách, kde musí zůstat přístupné pro investory do data splatnosti dluhopisů.

   Emitent dluhopisu

   Ten, kdo vydává (emituje) dluhopisy se nazývá emitent dluhopisu. Emitentem může být stát, územní samosprávný celek (kraj, obec) nebo obchodní korporace (právnická osoba). Může jím být ale i jakákoliv fyzická osoba.  Aby mohl být dluhopis v České republice veřejně nabízen, musí mít schválený prospekt od ČNB, případně spadat pod některou z výjimek dle nařízení Evropské unie o prospektu.

   Prospekt dluhopisu

   Prospekt dluhopisu musí obsahovat údaje o emitentovi a cenném papíru (dluhopisu), který má být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu. Je to tedy formální informační dokument pro investory a musí v sobě zahrnovat všechny údaje stanovené evropským nařízením o prospektu. Zatímco u menších a středních firem postačí kratší forma, velké korporáty musí doložit mnohem podrobnější prospekt. Na základě jednoho prospektu může být vydáno vícero emisí dluhopisů. Prospekt dluhopisu musí být schválený Českou národní bankou.

   Vaše advokátní kancelář

   12 let na právním trhu v ČR

   AKVIN je spolehlivým partnerem běžných občanů, živnostníků i obchodních společností, které jsou lídry ve svých oborech.

   Zeptejte se advokáta!

   andrej-kontakt
   Dobrý den, jak Vám můžu pomoct?
   JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D., advokát