Vymáhání pohledávek s vysokou úspěšností

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti vymáhání pohledávek a dosahujeme vysoké úspěšnosti. Nabídneme řešení Vaší situace uzpůsobené na míru Vašim potřebám.

Domluvte si první konzultaci

  Stisknutím tlačítka “Odeslat” souhlasíte s podmínkami AKVIN o zpracování osobních údajů

  Vymáhání pohledávek

  Domluvte si první konzultaci

   Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti vymáhání pohledávek a dosahujeme vysoké úspěšnosti. Nabídneme řešení Vaší situace uzpůsobené na míru Vašim potřebám.

   Vymáhání pohledávek

   Vymáhání pohledávek je většinou velmi nepříjemný proces pro všechny zúčastněné strany. Těmi jsou zpravidla dlužník a věřitel. K vymáhání pohledávek dochází, jestliže dlužník není schopen splácet své závazky vůči věřiteli. Proces vymáhání pohledávek je u nás regulovaný celou řadou právních norem a dotáhnout ho do úspěšného konce stojí obě strany čas i peníze. Je tedy pochopitelně nejlepší snažit se o kompromis např. pomocí mimosoudního vyjednávání o smírném řešení sporu. Pokud však všechny obvyklé nástroje nevedou k vyřešení sporu, je nutné přistoupit k vymáhání pohledávek soudní cestou.

   Soudní vymáhání pohledávek vyžaduje odborné znalosti a je tedy na místě vyhledat a obrátit se na advokáta. Ten Vám pomůže sepsat a podat žalobu, která musí splňovat náležitosti podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Je nutné počítat také s úhradou soudního poplatku v případě, že žádáte o peněžité plnění, a to ve výši 5 % z ceny předmětu řízení (minimálně 1 000 Kč, maximálně 2 000 000 Kč). U pohledávek do výše jednoho milionu korun můžete podat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, zde potom činí soudní poplatek 4 % ze žalované částky.

   Odkup pohledávek

   Odkup pohledávek je alternativní formou, jak lze financovat pohledávky z dodávek zboží nebo poskytnutých služeb, kterou nabízejí specializované společnosti, zaměřující se na vymáhání pohledávek. V praxi to znamená, že své pohledávky postoupíte specializované společnosti, která za vás převezme veškeré závazky vůči dlužníkovi. Děje se tak na základě smlouvy o úplatném postoupení pohledávek. Odkupující společnost si může individuálně stanovit kritéria pro odkup pohledávek, např. min. výši balíku postupovaných pohledávek, nebo vznést požadavek na zpřístupnění informací o historii firmy, od níž pohledávky odkupuje.

   Vymáhání pohledávek v insolvenci

   Máte pohledávku za dlužníkem, který spadl do insolvence? Je nutné vaši pohledávku do probíhající insolvence přihlásit, jinak hrozí, že o ni definitivně přijdete. Úprava insolvenčního řízení je v tomto neúprosná – pohledávky za dlužníky v insolvenci lze vymoci pouze v rámci insolvenčního řízení, a to i když vedete s dlužníkem již probíhající soudní spor nebo již vymáháte pohledávku v exekuci. Nepřihlásíte-li svou pohledávku do insolvenčního řízení včas, tj. ve lhůtě 2 měsíců od prohlášení úpadku, můžete svou pohledávku nadobro ztratit.
   Přihláška pohledávky se podává na speciálním formuláři. Podání jiným způsobem není možné. Insolvenční řízení je vysoce formalizovaný proces plný lhůt a specifických pravidel, v němž se běžná osoba bez právního vzdělání nemá prakticky šanci řádně orientovat. Proto je dobré se při vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení obrátit na zkušeného odborníka, který Vaši přihlášku pohledávky dokáže bezchybně zpracovat.

   Vymáhání pohledávky po insolvenci

   Insolvence může probíhat třemi způsoby: konkurzem, reorganizací, oddlužením. Tyto způsoby se od sebe liší nejen provedením, ale i svými důsledky. Je-li insolvence provedena konkurzem nebo reorganizací (tyto způsoby jsou téměř bez výjimky určeny pro insolvenci právnických osob), pohledávky neuspokojené v insolvenčním řízení řádným ukončením insolvenčního řízení nezanikají. I nadále tak věřitel může svou pohledávku po dlužníku vymáhat. To však neplatí, dojde-li v důsledku konkurzu k zániku dlužníka (právnické osoby). V takovém případě neuspokojené pohledávky zanikají.

   Jiná situace však nastává v případě, kdy je úpadek dlužníka řešen oddlužením. Proběhne-li oddlužení řádně, tj. splní-li dlužník veškeré podmínky pro úspěšně oddlužení, soud na konci insolvenčního řízení rozhodně o osvobození dlužníka od plnění všech jeho doposud neuspokojených závazků (vyjma dluhů, jež vznikly v průběhu insolvence). Často proto vymáhání pohledávek za dlužníkem po skončení jeho oddlužení není nadále možné.

   Jak je vidět, insolvenční řízení bývá často nevyzpytatelné. Proto platí základní pravidlo – nepodcenit situaci a vždy veškeré pohledávky přihlásit včas do insolvenčního řízení.

   Vymáhání pohledávky

   Díky našim odborným znalostem, dlouholetým zkušenostem a jedinečnému přístupu, spočívajícím v nacházení rychlých a účinných právních řešení, dosahujeme při vymáhání pohledávek našich klientů vysoké úspěšnosti. Pokud i Vy přemýšlíte, jak dostat zpět své peníze, zvažte vymáhání pohledávky prostřednictvím naší kanceláře, která Vám poskytne komplexní právní služby zahrnující především:
   Vymáhání pohledávky pro vás zajistí tým odborníků s bohatou praxí v této oblasti. Kontaktujte nás pro domluvení schůzky a společně probereme všechny možnosti. Navrhneme Vám nejlepší řešení, vysvětlíme otevřeně výhody i rizika, připravíme všechny potřebné podklady a provedeme vás celým procesem vymáhání pohledávky. Naše úspěšnost je vysoká. Postaráme se o kompletní servis včetně odborného poradenství.

   Vaše advokátní kancelář

   12 let na právním trhu v ČR

   AKVIN je spolehlivým partnerem běžných občanů, živnostníků i obchodních společností, které jsou lídry ve svých oborech.

   Zeptejte se advokáta!

   andrej-kontakt
   Dobrý den, jak Vám můžu pomoct?
   JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D., advokát