Compliance

Přijímání oznámení

 

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

 

Spojení:

Příslušná osoba: Tereza Kiliánová

Adresa:

Vinohradská 2396/184

130 00 Praha 3

Telefonní číslo: +420 770 107 873

E-mail: tereza.kilianova@comfortfinancegroup.com

V případě zaslání oznámení prostřednictvím pošty či předáním v obálce na recepci společnosti AK Vinohradská s.r.o uveďte na obálku text: „NEOTEVÍRAT – POUZE K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY

Oznamovatel má také možnost své oznámení podat prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v Ministerstva spravedlnosti – pověřeným zaměstnancem pro příjem oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému je Mgr. Marek Netočný (mnetocny@msp.justice.cz, tel.: 221 997 840). Zabezpečený formulář pro učinění oznámení a bližší informace na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/